DE SPORT RUGBY

Gedragscode Rugby Nederland

In de rugbysport zijn de normen en waarden erg belangrijk. Rugbyen doe je omdat je het leuk vindt, maar met elkaar moeten we zorgen dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere spelers in je team en ook voor de tegenstanders. Je helpt elkaar in het veld en hebt respect voor de scheidsrechter. Ook van de coaches en begeleiding wordt verwacht dat ze zich netjes gedragen langs het veld.

Rugby Nederland wil actief bijdragen aan de bewustwording van de normen en waarden bij spelers, coaches, trainers, supporters, ouders en verzorgers. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels die door bestuur en commissies actief worden gehanteerd. Vooral de coaches, trainers, ouders en verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Ook hebben de senioren spelers binnen de rugbyclub een duidelijke voorbeeldfunctie.

Rugbyclub Zwolle conformeert zich aan de gedragsregels zoals opgesteld door Rugby Nederland -> Gedragsregels Rugby Nederland

Rugbyclub Zwolle heeft (formele) gebruiken vastgelegd in ons huishoudelijk reglement, deze kun je hier teruglezen: HHR juni 2023

RUGBYCLUB ZWOLLE

Visie: The Zwolle Way

Rugbyclub Zwolle seizoen 2022/2023, even de balans opmaken: 1 dames(cluster)team, drie herenteams, 1 Colts team, 1 Junioren team, 1 Cubs teams, 1 Mini teams, 1 Benjamins teams, 1 Turven team en een guppenteam. Totaal aantal leden: 250. Dit ledenaantal groeit als kool, want acht jaar geleden was dit nog 100. Deze groei komt enerzijds door de winnende populariteit van rugby in Nederland. Jonge rugbyers van een paar generaties terug zijn nu uitgegroeid tot volwassenen, waardoor de rugbyverhalen ook op de werkvloer terechtkomen.

Kinderen van rugbyers van toen gaan nu ook rugbyen, vriend(inn)en/vriend(innet)jes van hen gaan ook rugbyen, rugbyers zelf zijn minder bescheiden om hun sport te delen in hun eigen omgeving, de vooroordelen en stereotype gedachtes/aannames van niet-rugbyers verwateren langzaam en bovendien groeit de media-aandacht. Maar anderzijds… is ons ledenaantal ook te wijden aan onze eigen rugbycultuur. Wat deze Zwolse rugbycultuur kenmerkt, zetten we hieronder uiteen.

THE ZWOLLE WAY

Doen & Leren

Onderstaande waarden en gedragingen zijn belangrijk – ze vormen de kern van wie we zijn als club. Deze grondslagen zijn opgesteld op basis van de kernwaarden van de Rugby sport. Ze hebben de tand des tijds doorstaan en zullen helpen bij onze duurzame groei naar de toekomst.

The Zwolle Way (PDF)

NL: Doen en Leren

ENG: Values ENG

 • ONZE WAARDEN
 • EERBIEDIG – Naar elkaar en onze gemeenschap
 • DYNAMISCH – In ons denken, houding en acties
 • ONBAATZUCHTIG – De club komt eerst
 • VERTROUWEN – in elkaar en op het bereiken van onze visie en doel
 • VASTBERADEN – Voortdurend zoekend naar een betere manier
 • ONS GEDRAG
 • • We waarderen onze medeleden, spelers en supporters en onze rol binnen de Club en de bredere gemeenschap;
  • Respect voor onze club en haar geschiedenis;
  • Verschillen met anderen accepteren en vieren.
 • • Leiderschap door het goede voorbeeld te geven;
  • Genot door deelname;
  • We dagen onszelf voortdurend uit.
 • • Blijk geven van toewijding aan de Club en anderen;
  • Demonstratie van een team-first aanpak;
  • Delen van succes en verantwoordelijkheid.
 • • Bevordering van een positieve omgeving door ondersteuning en communicatie;
  • Zorgen voor elkaar;
  • Vertrouwen in ons leiderschap.
 • • Toegewijd aan de club;
  • Voortdurend ontwikkelen en verbeteren;
  • SLAGEN.

CLUBCULTUUR

Gedragsrichtlijnen

Onze Gedragsrichtlijnen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat spelers, toeschouwers, ouders, coaches en iedereen die direct betrokken is bij het rugbyspel dat we liefhebben, handelen op een manier die plezier, participatie, ondersteuning en respect stimuleert. Rugbyclub Zwolle is een club dat staat voor respect en inclusiviteit. Met het groeien van de jeugd en senioren, zijn we een echte familieclub aan het worden en de onderstaande richtlijnen zullen zorgen voor het welzijn van alle betrokkenen terwijl we blijven groeien en bouwen.

The Zwolle Way (PDF)

NL: Gedragsrichtlijnen

ENG: Guidelines ENG

 • SPELERS
 • • Draag de waarden en gedragingen van “The Zwolle Way” uit;
  • Speel volgens de wetten van het spel;

  • De beslissing van de scheidsrechter is definitief, accepteer deze en ga verder met de taak die voor je ligt;

  • Respectloos gedrag, pesten en intimidatie van welke aard dan ook, wordt niet getolereerd. Het is ieders verantwoordelijkheid om dit gedrag een halt toe te roepen. Als je het ziet, stop het dan;

  • Werk samen met en help coaches, managers, personeel en vrijwilligers van de club. Zonder hen is er geen club;

  • Een rolmodel zijn voor andere spelers, de gemeenschap en iedereen die vanaf de zijlijn toekijkt.

 • OUDERS & TOESCHOUWERS
 • • Zal de adoptie van “The Zwolle Way” illustreren en aanmoedigen;

  • Begrijp dat onze spelers, zowel Jeugd als Senior, dit spel spelen voor hun plezier, niet voor jou;

  • Stimuleer en juich eerlijk spel toe in overeenstemming met de spelwetten;

  • Behandel scheidsrechters met het grootste respect en bevorder een omgeving zowel thuis als op de grond waar dit wordt aangemoedigd. Hun beslissing is definitief;

  • Respecteer en erken de bijdrage die coaches, managers, vrijwilligers en personeel leveren om ervoor te zorgen dat uw kinderen het spel kunnen spelen waar ze van houden.

 • SENIOR COACHES EN PERSONEEL
 • • Leef en leid de waarden en gedragingen van “The Zwolle Way”;

  • Coach, begeleid en begeleid uw spelers zowel op als naast het veld;

  • Geef blijk van respect voor andere spelers, de op positie, onze medewerkers, vrijwilligers, wedstrijdofficials en de grotere gemeenschap;

  • Wees professioneel en neem verantwoordelijkheid voor uw gedrag en acties;

  • Stimuleer positieve communicatie over het veld. Misbruik, gebrek aan respect en negatieve communicatie worden niet getolereerd en moeten onmiddellijk worden gecorrigeerd;

  • Zorg voor een hoog niveau van discipline bij de spelers;

  • Ten allen tijde een hoge standaard weergeven in taal, gedrag, manier van doen, kleden, stiptheid en voorbereiding.

 • JEUGD COACHES EN PERSONEEL
 • • Leef en leid de waarden en gedragingen van “The Zwolle Way”;

  • Coach, begeleid en begeleid uw spelers zowel op als naast het veld;

  • Begrijp het belang van de rol die u speelt om een rolmodel te zijn voor onze jongens en meisjes in hun ontwikkeling op en buiten het veld. Dit zijn de toekomstige mannen en vrouwen van onze club en gemeenschap;

  • Geef blijk van respect voor andere spelers, de op positie, onze medewerkers, vrijwilligers, wedstrijdofficials en de bredere gemeenschap;

  • Zorg voor een sterk gevoel van integriteit, verantwoordelijkheid en hoge morele normen bij de speelgroep;

  • Wees eerlijk in het verzekeren dat al onze spelers voldoende speeltijd krijgen;

  • Wees professioneel en neem verantwoordelijkheid voor uw gedrag en acties;

  • Stimuleer positieve communicatie over het veld. Misbruik, gebrek aan respect en negatieve communicatie worden niet getolereerd en moeten onmiddellijk worden gecorrigeerd.

 • michaelvaderjpg
 • 2e_team_emmen