Clubhuis, balkon en rugbyveld voortaan rookvrij

Tijdens de ALV van 20 juni 2019 is door het bestuur kenbaar gemaakt dat Sportpark Marslanden toewerkt naar een rookvrij sportpark. Dit plan is naar aanleiding van de nationale campagne ‘Op Weg naar een Rookvrije Generatie’.

Vele andere rugbyclubs zijn inmiddels al volledig rookvrij en Rugby Club Zwolle wil dan ook graag meewerken om de wens van Sportpark Marslanden te verwezenlijken. Per direct is de volgende regel van toepassing voor alle spelers, niet-spelers, leden, ere-leden, rugby-ouders, vrijwilligers, supporters, trainers, coaches en andere aanwezigen:

Op het terrein van onze club (rugbyveld, langs de lijn, in het clubhuis, om het clubhuis) mag niet meer gerookt worden.

Deze regel hanteren wij om niet-rokende kinderen geen stimulans te geven om te gaan roken. Kinderen kopiëren immers gedrag. Zien roken, doet roken. Help dus mee om onze rugbyclub rookvrij te maken. Vooral de nieuwe generatie rugbyers.

Nieuwe coach!

De speciale das

Wisseling van de das